Makine Daireli Asansör

Makine dairesindeki tahrik motorunun kumanda panosundan aldığı komut vasıtası ile harekete geçip, kabini istenen yöne hareket ettirmesi yolu ile çalışır. Kabin, karşı ağırlıkla müşterek çalışır. Aralarındaki çelik halatın tahrik kasnağı ile sürtünmesinden kaynaklanan bir hareket vasıtası ile yukarı aşağı hareket ederler. Kabin ve karşı ağırlık birbirleri ile yaklaşık eşit ağırlıktadırlar. Bu nedenle enerjiden tasarruf edilmiş olmaktadır. Bu tür tahrik makinelerine sürtünme tahrikli asansörler denir. Ayrıca Halat ya da zincirin tahrik kasnağı üzerine sarılması ile çalışan asansörlerde mevcuttur. Bu şekilde çalışan asansörlere de tamburlu asansörler denir.

Asansörler taşıma kapasitesine göre türlere ayrılır. Konutlarda kullanılacak olan asansörler; 100, 180, 240, 320, 400, 630, 1000 kg olmak 7 türe ayrılır.

Konut dışı yerlerde kullanılacak olan asansörler; 630, 800, 1000, 1200, 1600 kg olmak üzere 5 türe ayrılır. Sağlık tesislerinde kullanılacak olan asansörler; 1600, 2000, 2500 kğ olmak üzere 3 türe ayrılır. Asansörler hızlarına göre 0,63 m/sn, 1 m/sn, 1,6 m/sn, 2,5 m/sn ve 2,5 m/sn’ nin üstündeki hızlar olmak üzere 5 çeşittir. Bunlara bağlı şekilde asansörlerin kabin, makine dairesi ve kuyu boşluğu ebatları da değişiklik arz etmektedir.Yine bunlara ilave olarak asansörler hızlarına göre değişik güçte motor ve fren sistemi kullanmaktadır. Regülatör düzeneği asansör halatlarının kopması durumunda devreye girip kabini frenleyen bir emniyet tertibatıdır.

İletişim